ASB Regnskap og Kontor AS hadde sin spede start som enkeltpersonforetak i 1996 – da i Oslo og med selskapsnavnet Anne S. Bjørgo’s Regnskaps- og Kontorassistanse. Av tjenester som ble tilbudt kan nevnes bistand til brosjyremateriell og sekretærtjenester i tillegg til regnskapsføring. I august ble navnet på virksomheten endret til ASB Regnskap og Kontor, og virksomheten flyttet til Midtre Bjørgo Gård i Valdres. Virksomheten dreide seg etter hvert mer over mot regnskap og økonomi, og Anne Svenkerud Bjørgo ble autorisert regnskapsfører 15. mai 2000. Samme år ble også underenheten Midtre Bjørgo Gård (senere Valdres-Stallen) etablert under samme enkeltpersonforetak. Her var det ponni-oppdrett og rideskole samt gårdsdrift og fôrproduksjon som stod i sentrum.

Disse to vidt forskjellige virksomhetene levde godt sammen i mange år. Økt fokus på lønnsomhet medførte imidlertid at større innsats ble rettet mot regnskapsførervirksomheten. Som en naturlig del av utviklingen ble denne skilt ut i eget AS fra 1. januar 2011. Valdres-Stallen fortsatte gårdsdriften med ponnioppdrett og rideskole i enkeltpersonforetaket, mens ASB Regnskap og Kontor AS overtok all aktivitet tilknyttet regnskap og kontorarbeid. Nye og trivelige kontorer ble bygd i 3. etasje på huset, der det tidligere hadde vært uinnredet loft. Kontorene fikk egen inngang på sørsiden, og ble tatt i bruk i mai 2011. De nye kontorene sammen med investering i mer avanserte IT-løsninger, la et godt grunnlag for å øke aktivitetsnivå og bemanning. Utviklingen videre har gitt større allsidighet og trygghet, samtidig som kravene til kvalitetskontroll øker. Den 3. januar 2012 mottok ASB Regnskap og Kontor AS sin godkjenning som regnskapsførerselskap fra finanstilsynet. Selskapet legger stor vekt på å tilrettelegge for kompetanseutvikling hos de ansatte, men også hos sine kunder. Vi tilbyr derfor kurs og opplæring slik at hverdagen med nødvendig papirarbeid blir både trygg og effektiv for våre kunder. Dette sikrer samtidig bedre kvalitet på regnskapet og mer effektiv regnskapsførsel fra vår side.